Çeis Yapı Tasarım Yarışması
Çeis Yapı Tasarım YarışmasıKATILIM KOŞULLARI İLE İLGİLİ SORULAR

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 5.2 no’lu maddesine göre “Ekip temsilcisinin mimarlık bölümü öğrencisi olması zorunludur (bireysel katılımlar dahil olmak üzere).”

Dolayısıyla yarışmaya öğrenci kategorisinde, bir mimarlık öğrencisinin temsilcilik görevini üstlendiği bir ekip dahilinde katılabilirsiniz.

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 6.2 no’lu maddesine göre profesyonel kategorisinde “Ekip temsilcisinin mimarlık bölümü mezunu olması zorunludur (bireysel katılımlar dahil olmak üzere).”

Dolayısıyla yarışmaya profesyonel kategorisinde, bir mimarın temsilcilik görevini üstlendiği bir ekip dahilinde katılabilirsiniz.

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 4.2 no’lu maddesine göre, ekipler “Kişi sayısında sınır olmamakla birlikte ekipler; müellif, yardımcı ve danışmanlardan oluşabilir.”

6.1 no’lu maddesine göre ise “Üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinlerini başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrenimini tamamlamış profesyoneller, mimarlık bölümü mezunu bir ekip temsilcisi ile birlikte bu kategoride yarışmaya katılabilirler.”

Profesyonel kategoride proje müellifleri lisans eğitimlerini tamamlamış olmalıdır. Öğrenciler ise ekipte yardımcı göreviyle profesyonel kategoriden katılabilirler.

Profesyonel kategoride TMMOB Mimarlar Odası kaydı şartı aranmamakta, yarışmacıdan sadece mezuniyet belgesi/diploma istenmektedir. Yarışmaya bu kategoride katılabilirsiniz.

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 6.2 no’lu maddesine göre profesyonel kategorisinde “Ekip temsilcisinin mimarlık bölümü mezunu olması zorunludur (bireysel katılımlar dahil olmak üzere).”

Mimarlık alanında lisansüstü programlarını tamamlamak, mimarlık bölümlerinden mezun olmakla aynı kapsamda değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla yarışmaya profesyonel kategorisinde, bir mimarın temsilcilik görevini üstlendiği bir ekip dahilinde katılabilirsiniz.

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 2 no’lu maddesine göre “Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip olan Mavi Kart Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlar da yarışmaya katılabilmektedir.”

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 5.4 no’lu maddesine göre öğrenci kategorisinde “Ekipler, bir profesyoneli danışman olarak belirleyebilirler.” Dolayısıyla 2 müellif ve 1 danışmandan oluşan bir ekip olarak öğrenci kategorisinden katılabilirsiniz.

Bknz. Cevap 1.

Yapı Tasarım Yarışması’nda öncelikli olarak mimari çözümler üreten projeler elde edilmesi amaçlanmaktadır; dolayısıyla ana hedef kitlesi, mimarlar ve mimarlık öğrencilerinden oluşmaktadır. Ancak diğer ekip üyelerinin mühendislik ve tasarım disiplinlerinden olmasının önü açılarak disiplinlerarası işbirliği de desteklenmektedir.

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 5.3 no’lu maddesine göre, “Ekip üyelerinin, yarışmaya başvurdukları tarihte öğrenci olduklarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan veya E-Devlet üzerinden alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.” Yarışmaya başvurduğunuz tarihte bu belgeyi bağlı bulunduğunuz yüksek öğrenim kurumundan veya E-Devlet üzerinden alabiliyorsanız, öğrenci kategorisinden katılımınızda sorun olmayacaktır. Ancak, başvuru yaptığınız tarihte öğrenci belgesi alamamanız durumunda profesyonel kategoriden katılmanız gerekmektedir.

PROJE İÇERİĞİ İLE İLGİLİ SORULAR

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 3 no’lu maddesine göre “Yarışma kapsamında katılımcılar; kent içinde atıl kalmış veya kullanım karakteri oluşmamış belirli yapılar seçmeli, bu yapılar için bulundukları yerin mekansal kalitesini artıracak, kentsel çevre içinde kimlik kazandıracak, buluş içeren çözümler aramalılar.” Dolayısıyla yarışmada yer seçimi katılımcılara bırakılmıştır.

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 3 no’lu maddesine göre önerilecek yapıların, “müşterek alanlar yaratmadaki konforunu yükseltecek, bekleme, buluşma, nefes alma gibi eylemlere imkan veren mekanlar olarak ele alınmalarını; önerinin yeni bir işlev öngörmesi, mevcut işlevleri iyileştirmesi veya bu işlevleri çeşitlendirmesi” beklenmektedir. Yarışma kapsamında katılımcılara bir “ihtiyaç listesi” verilmemektedir.

Tasarıma konu olarak seçilen yer ve/veya yapıların karakterine ve eklenecek işlevsel önerilerin gerektirdiği mekanların yapısal ve tektonik özelliklerini, bulundukları yapısal çevre ile kurdukları ilişkileri aktarmak kaydıyla ölçek sınırlaması bulunmamaktadır. 

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 8.8 no’lu maddesine göre profesyonel kategorisinde “Maliyet ve malzeme analizlerini içeren, betonun yapısal özelliklerinin ne şekilde yorumlandığını ve uygulama süreçlerini açıklayan PDF formatında A4 boyutta üretim raporu” teslim edilmesi beklenmektedir. Raporun uzunluğu, görsel kullanımı ve statik raporlamanın detayı yarışmacıların inisiyatifine bırakılmıştır.

Şartname’nin “Değerlendirme Kriterleri” başlıklı 9 no’lu maddesinde belirtildiği gibi “Malzemenin rolü, kullanılma hali, hazırlanma ve uygulanma prosedürleri ve bu süreçlerdeki performans beklentilerinin açıklanması” gerekmektedir.

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 3 no’lu maddesine göre, “yarışma kapsamında katılımcılar; kent içinde atıl kalmış veya kullanım karakteri oluşmamış belirli yapılar seçmeli, bu yapılar için bulundukları yerin mekansal kalitesini artıracak, kentsel çevre içinde kimlik kazandıracak, buluş içeren çözümler aramalılar.” Yine söz konusu 3. maddeye bağlı olarak, bu çözümlerde ayrıca, seçilen yer ve/veya yapıların “müşterek alanlar yaratmadaki konforunu yükseltecek, bekleme, buluşma, nefes alma gibi eylemlere imkan veren mekanlar olarak ele alınmalarını; önerinin yeni bir işlev öngörmesi, mevcut işlevleri iyileştirmesi veya bu işlevleri çeşitlendirmesi” beklenmektedir. Dolayısıyla, tasarıma konu olarak seçilen yer ve/veya yapıların karakterine ve eklenecek işlevsel önerilerin gerektirdiği “açık, yarı-açık ve/veya kapalı mekanlar” tasarımın konusunu oluşturmaktadır.

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 3 no’lu maddesine göre “Yarışma kapsamında katılımcılar; kent içinde atıl kalmış veya kullanım karakteri oluşmamış belirli yapılar seçmeli, bu yapılar için bulundukları yerin mekansal kalitesini artıracak, kentsel çevre içinde kimlik kazandıracak, buluş içeren çözümler aramalılar.” Dolayısıyla seçilecek yerin gerçek verilere sahip, mevcut bir alan olması beklenmektedir.

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 3 no’lu maddesinde bulunan “köprü altı, durak, üst geçit, alt geçit, metro girişi, trafo gibi” ifadesi aranan nitelikteki yapılara örnek verilmesi amacıyla kullanılmıştır. Projelerde ele alınacak “kentin geçiş noktalarında karşımıza çıkan tanımsız, atıl veya kullanım karakteri tam oluşmamış yapılar”, yarışmacılar tarafından belirlenecek ve önerilecektir.

Yarışmacılardan bir alan için öneri beklenmektedir. Ancak çözümün birden çok noktaya uygulama yapılarak uyarlanabilirliği tartışılabilir. Seçilecek yapıların sayısı yarışmacıların inisiyatifine bırakılmıştır.

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin “Değerlendirme Kriterleri” başlıklı 9 no’lu maddesinde belirtildiği gibi “Malzemenin yenilikçi ve alternatif kullanımının önemsenmesi senaryolarının geliştirilmesi” beklenmektedir. Bu yenilikçi ve alternatif kullanımların nasıl ortaya çıkarılacağı yarışmacıların inisiyatifine bırakılmıştır. 

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 3 no’lu maddesine göre “Fikrin geliştirilmesi bağlamında üretilen çözümün birden çok noktaya uygulama yapılarak uyarlanabilirliğin tartışılması ... değerlendirme için önem taşır.” Dolayısıyla önerilen çözümün farklı lokasyonlarda nasıl uygulanabileceğinin gösterilmesi beklenmektedir.

Öğrenci kategorisinde, profesyonel kategorisinde istendiği gibi bir üretim raporu beklenmemektedir, ancak yine “Malzemenin rolü, kullanılma hali, hazırlanma ve uygulanma prosedürleri ve bu süreçlerdeki performans beklentilerinin açıklanması” istenmektedir. Malzeme içeriği ve kimyası konuları yarışma kapsamında yapılan öneri için önem taşıyorsa bu konularda bilgi verilmelidir.

Bknz. Cevap 17.

Önerilecek müdahalenin kapsamı yarışmacıların inisiyatifine bırakılmıştır.

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 9 no’lu maddesinde Değerlendirme Kriterleri arasında belirtildiği gibi “Malzemenin yenilikçi ve alternatif kullanımının önemsenmesi senaryolarının geliştirilmesi” beklenmektedir. Yarışma kapsamında uygulama yöntemlerinin önerilmesi, yarışmacıların inisiyatifine bırakılmıştır.

TESLİM FORMATI İLE İLGİLİ SORULAR

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 8 no’lu maddesine göre, “Yarışmacılar bütün anlatımlarını en fazla dört (4) adet, yatay düzende kullanılmış, A1 boyutta paftada gerçekleştirmelidirler.” ve “Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır.” Ek olarak, 8.8 no’lu maddede belirtildiği gibi profesyonel kategorisi katılımcılarından “Maliyet ve malzeme analizlerini içeren, betonun yapısal özelliklerinin ne şekilde yorumlandığını ve uygulama süreçlerini açıklayan PDF formatında A4 boyutta üretim raporu” beklenmektedir. Teslim edilecek tüm belgelerin listeleri, Şartname’nin 8.7 ve 8.8 no’lu maddelerinde yer almaktadır. 

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 8.1 no’lu maddesinde belirtildiği üzere “Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır.” Sunum tekniklerinde bilgisayar teknolojilerinden ne ölçüde yararlanılacağı ise yarışmacıların inisiyatifine bırakılmıştır.

Aydınlatma Metninin yarışmacıların her biri tarafından ayrı ayrı doldurulup imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, proje yüklenirken bu metinlerin taranmış kopyaları da sistemde ilgili bölüme yüklenecektir. 

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 7.2 no’lu maddesine göre “...sistem tarafından otomatik olarak bir rumuz verilecek ve raportörlük tarafından yarışmacıların tüm pafta ve belgelerinde kullanılacaktır”. Rumuzun pafta ve belgelere yarışmacılar tarafından eklenmesi gerekli değildir, sistem yüklenen dosyaları rumuza göre kaydedecektir.

Bknz. Cevap 38.

Ayrıca, Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 8.5 no’lu maddesine göre “Yüklenen projeler (tüm paftalar) 50 MB’ı geçmemelidir”.

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 8.2 no’lu maddesine göre “Proje görsel ve dokümanlarının üzerinde kesinlikle isim ya da kimliği ifşa edecek bilgiler yazılmamalıdır. Yazılması diskalifiye gerekçesi olarak değerlendirilir.”

Bknz. Cevap 38.

Hazırlanan bir video çalışmasının değerlendirilmeye sunulması için A1 paftalarda yapılması zorunlu olan sunuma karekod vb. yöntemlerle entegre edilmesi beklenir. Sistem, video formatlarında yüklemeleri kabul etmeyecektir.

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 8.1 no’lu maddesine göre “Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır.” Bu sunum tekniğinin seçilmesi yarışmacılara bırakılmıştır.

Ayrıca, Şartname’nin 8.6 no’lu maddesine göre “Teslim edilecek proje paftalarında, proje için seçilen alana dair inceleme ve analizlere yer verilmelidir. Karşılaştırma için alanın proje öncesi ve proje sonrası hallerini gösteren, aynı açıdan görseller hazırlanmalıdır.”

TEKNİK SORULAR

Yarışmanın kayıt sürecinde sadece ekip temsilcisinin kayıt yaptırması ve rumuz alması yeterlidir. Proje yükleme sistemi açıldığında tüm ekip üyelerinin bilgilerinin girilmesi için ilgili alanlar yarışmacılara sunulacaktır. Dolayısıyla ekip katılımları projeler yüklenirken belirtilmelidir.

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Şartnamesi’nin 11 no’lu maddesinde belirtildiği üzere teslim sistemi 22 Mart 2021 tarihinde açılacaktır. Kayıt formunu bu tarihten itibaren doldurabilirsiniz.

Yarışmaya son kayıt tarihi, son teslim tarihiyle aynı, yani 17 Mayıs 2021 Pazartesi günüdür.

Ayrıca, Şartnamenin 7.3 no.lu maddesine göre, “Başvuru formunun ve teslim dosyalarının raportörlüğe internet üzerinden ulaştırılmasının ardından katılımcıya başvurusunun ulaştığına dair onay yazısı ekranda görünecektir ve aynı zamanda bir e-posta da iletilecektir. Teslimi tamamlayan yarışmacılar, 18 Mayıs 2021 günü saat 09.00’a kadar internet sitesinde açıklanacak olan katılımcı rumuzları listesi içinde kendi rumuzlarının bulunduğunu kontrol etmelidir. Rumuzları listede bulunmuyorsa 18 Mayıs 2021 günü saat 12.00’a kadar başvurunun onaylandığına dair e-posta ile birlikte yarışma raportörlüğü ile irtibata geçmelidir.”

Yarışma şartnamesine, internet sitesine kayıt olurken çıkacak yönlendirmeleri takip ederek ulaşabilirsiniz.

Yapı Tasarım Yarışması Raportörlüğü’ne www.yapitasarimyarismasi.com sitesinde bulunan İletişim bölümünde yer alan bilgilerle ulaşabilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR

Şartnamenin 2 numaralı “Yarışma Türü ve Şekli” maddesine göre yarışma, “Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan, mimarlık, mühendislik ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren profesyonellere ve TC ve KKTC hukukuna uygun kurulmuş üniversitelerin mimarlık, mühendislik ve tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilere hitap eder.” Şartnamenin 6.3 numaralı maddesine göre ise profesyonel kategoriden yarışmaya katılan ekip üyelerinin tümü TC ve/veya KKTC vatandaşı olmalıdır.

Şartnamenin 5.3 numaralı maddesinde göre yarışmaya öğrenci kategorisinden katılan “Ekip üyelerinin, yarışmaya başvurdukları tarihte öğrenci olduklarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan veya E-Devlet üzerinden alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.”  Öğrencilik durumunuzu belge ile kanıtlayabiliyorsanız yarışmaya katılabilirsiniz.

Şartnamenin 4.1 numaralı maddesine göre “Yarışmaya katılım ücretsizdir.”

Şartnamenin 4.4 numaralı maddesine göre “Danışmanlar dahil tüm yarışmacılar yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel), tek bir (1) proje ile yarışmaya katılabilir.” Dolayısıyla birden fazla projeyle katılmanız mümkün değildir.

Şartnamenin 4.4 numaralı maddesine göre “Danışmanlar dahil tüm yarışmacılar yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel), tek bir (1) proje ile yarışmaya katılabilir.” Dolayısıyla birden fazla kategoriden katılmanız mümkün değildir.

Şartnamenin 4.5 numaralı maddesine göre “Yarışmaya www.yapitasarimyarismasi.com adresinden kayıt olunması, başvuru ve proje teslimi süreçlerinin yine aynı internet sitesi üzerinden tamamlanması gerekmektedir.” Dolayısıyla başvuru ve teslimler yalnızca web sitesi üzerinden alınacaktır.

Şartnamenin 4.6 numaralı maddesine göre “ÇEİS çalışanları, yarışmanın organizasyon ve raportörlük ekiplerinin üyeleri, jüri üyeleri ve bunlardan herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamaz.”

Şartnamenin 4.6 numaralı maddesine göre “ÇEİS çalışanları, yarışmanın organizasyon ve raportörlük ekiplerinin üyeleri, jüri üyeleri ve bunlardan herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamaz.”

Şartnamenin 4.7 numaralı maddesine göre “Yarışmaya katılan tüm projelerin özgün, daha önce üretilmemiş ve kamuya sunulmamış olması; benzer başka bir yarışmada kullanılmamış, dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış projenin ise ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir.” Dolayısıyla başka bir yarışma için üretilen projeler Yapı Tasarım Yarışması’na katılamaz.

Şartnamenin 6.1 numaralı maddesine göre “Üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinlerini başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrenimini tamamlamış profesyoneller, mimarlık bölümü mezunu bir ekip temsilcisi ile birlikte bu kategoride yarışmaya katılabilirler..” Dolayısıyla yarışmaya proje müellifi olarak profesyonel kategorisinden katılabilirsiniz.

Ancak şartnamenin 5.4 numaralı maddesine göre öğrenci kategorisinde “Ekipler, bir profesyoneli danışman olarak belirleyebilirler.”  Dolayısıyla öğrenci kategorisinde bir projenin danışmanı olarak da katılabilirsiniz.